Hodnocení

Komentáře

Stefany
Čestné uznanie v roku 2012 za obrazy ŽENA KAMENNÁ TVÁR TAJOMSTVO